Dyrka Allâh med hat mot Murdji’ah

375 – Muhammad bin Ibrâhîm bin Sa´îd bin Mûsâ bin ´Abdir-Rahmân Abû ´Abdir-Rahmân al-Bûshandjî. Abû Bakr al-Khallâl nämnde honom bland kollegorna. Han framförde flera saker från vår imam däribland:

”Jag hörde Ahmad säga: ”Närma er Allâh med hat mot Murdji’ah. Det är en av våra starkaste handlingar.”