Duvorna i Makkah

Fråga: Är det förbjudet att skrämma iväg duvorna i Haram?

Svar: Ja. All jakt är förbjuden att skrämmas i Haram. Förbudet gäller även den som inte är i Ihrâm.

Fråga: Är målsman ålagd att förbjuda sina barn skrämma iväg duvorna i Haram?

Svar: Om han ser dem göra det, förbjuder han dem. Men om han varken ser eller vet om det, är han inte skyldig något.