Dumstridigt sagt om Anas bin Mâlik

al-Kawtharî sade:

Anas var ensam om att återberätta hadîthen om skallkrossningen och han gjorde det efter att ha blivit senil.”

Att vara ensam om att återberätta en hadîth innebär inte att dess argumentation faller hos Ahl-us-Sunnah. Den saken är följeslagarna och efterföljarna enade om. Bevisen i sakfrågan är solklara. Ingen annan än några Ahl-ul-Bid´a kräver att återberättarna ska vara flera i antal. Visst, passivitet kan gälla om det finns indicier (قرائن) som vittnar om att återberättaren förfelar. I så fall hänvisas det till imamerna inom Hadîth. I detta fall finns inget sådant indicium då imamerna har autentiserat hadîthen.

Vad beträffar hans ord ”och han gjorde det efter att ha blivit senil” så hade han som sagt inte alls blivit senil. Det finns inte heller något bevis för att han återberättade hadîthen först efter att ha blivit senil. Hans konstatering är ren dumstridighet.