Dubbel belöning för fastande resenär?

Fråga: Vad tycker ni om att vissa människor säger att resenären som fullbordar sin fasta belönas dubbelt?

Svar: Jag tycker att det är bevislöst. Faktum är att resenären som besväras av fastan förmenas att fasta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en grupp människor runt en skuggad man och sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Han fastar.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”1

1al-Bukhârî (1946) och Muslim (1115).