Du och al-Hallâdj

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/345)

Allâhs slav! Begrunda al-Hallâdjs dogm. Han var Qarâmitahs ledare och kättarnas kallare. Var opartisk, from och gudfruktig. Rannsaka dig själv. Om du tycker att han har drag som besitts av människor som är fiender till islam, älskar ledarskap och månar om popularitet på alla sätt och vis, ska du ta avstånd från hans dogm.

Om du tycker att han hade rätt och var både vägledd och vägledande, får du förnya din islam och be din Herre om vägledning till sanningen och stabilitet inom Hans religion. Vägledning är ett ljus som Allâh bara placerar i Sin muslimske slavs hjärta.

Om du tvekar, saknar korrekt kunskap om honom och tar avstånd från det som han anklagas för, har du pustat ut varvid Allâh inte kommer att fråga dig om honom.