Du måste ha slips i riksdagen

Islamisterna som medverkar i parlamenten har inte på sig islamiska kläder alls.

Åhörare: De har ingen islamisk personlighet.

al-Albânî: De anser att man måste ha på sig slips för att vara andra till lags. De tror att de skall få folket med sig, men i själva verket är det folket som får dem med sig.

Åhörare: En av våra bröder träffade en gammal Tablîghî och frågade honom vad han hade gjort om han hade sett folk cirkulera runt en grav. Han sade:

”Jag hade gjort samma sak så att de kan känna sig bekväma med mig. Efter det berättar jag för dem att det är förbjudet, avguderi och så vidare.”

Kan man jämföra det med att ha på sig slips för att vara dem till lags?

al-Albânî: Jag hoppas det, men slipsfrågan är värre. Ty de anser att det är vanligt, normalt och högt i tak och att vi är för hårda. Denne Tablîghî fördömer innerst inne, men han tror att han drar till sig folk om han medverkar i villfarelse. Det hör till deras okunnighet. Vår Herre (´azza wa djall) uppfostrade det muslimska samfundet via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) person när Han sade:

وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً

”Och om Vi inte hade gjort dig stark i tron, hade du kunnat gå dem litet till mötes.”1

Det är ett oerhört allvarligt hot riktat mot dessa människors likar och inte mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De tror att människorna kommer att dras till dem om de går dem till mötes på det här sättet. Det är fullständigt tvärtom. Det finns alltså en skillnad mellan detta och ändring av klädstil eftersom de anser att den ändrade klädstilen är helt okej. Vad cirkuleringen runt graven beträffar, så anser dessa människor att handlingen är syndig. Det är en stor skillnad. Du ser knappt någon från al-Ikhwân al-Muslimûn som har en någorlunda kännedom om Sunnah och islamisk kunskap inte ha på sig slips och skilja sig från alla andra al-Ikhwân al-Muslimûn. De kan räknas på fingrarna. En av dem var exempelvis Shaykh ´Abdullâh ´Azzâm.

117:74