Du måste ha kunskap om Khawâridj

Det klargörs att Khawâridj gjorde som de gjorde därför att de tänkte bra om sina Qur’ân-läsare som överdrev i religionen och överskred gränserna till påbuden och förbuden och tänkte dåligt om följeslagarnas lärda som var de frommaste, kunnigaste och minst tillgjorda människorna. Allâh valde dem för att de skulle göra Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap och få Hans religion att råda.

Dessa människor kände inte deras dygd. De gick inte efter deras vägledning. De avvek från den raka vägen som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare beträdde och anklagade dem för att kompromissa med religionen.

Det beror på att de gick ordagrant efter de straffrelaterade texterna utan att begripa deras innebörd. Följaktligen tillämpade de dem på fel sätt. De blev extrema, de försvårade saker och ting, de stramade åt saker och ting. De lämnade flexibiliteten som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade befallt när han sade:

”Ni har endast sänts för att underlätta, inte för att försvåra.”1

De troendes ledare ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) förhöll sig så till dem. Han ville dem väl för Allâhs sak. Han talade vänligt med dem för att Allâh skulle vägleda dem och få dem att återvända till sitt första tillstånd. Han talade med dem upprepande gånger. När de sade att endast Allâh har rätt att döma, sade han:

”Allâh är större! Ett sant ord med ett falskt uppsåt. Ni har rätt till tre saker så länge ni är med oss: Vi skall inte hindra er från att nämna Allâhs namn i moskéerna, vi skall inte hindra er från krigsbytet så länge ni är med oss och vi skall inte bekriga er så länge ni inte bekrigar oss. Vi väntar på Allâhs order om er.”

När han blev frågad om de är otrogna sade han:

”De har flytt från otron.”

När han blev frågad om de är hycklare sade han:

”Hycklarna nämner sällan Allâh. Dessa nämner Allâh ofta.”

När han blev frågad om vilka de är sade han:

”De är våra bröder som har kränkt oss.”

Så här förhöll han (radhiya Allâhu ´anh) sig till dessa vilsna innovatörer. Han sade till sina anhängare:

”Jag svär vid Allâh! Om jag inte hade befarat att ni skulle sluta handla skulle jag berättat för er vilken belöning Allâh har bestämt via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för den som bekrigar dem med insikt och känner sanningen som vi följer.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom bytet. Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar. Döda dem var ni än råkar på dem. Han som dödar dem kommer sannerligen att belönas på Domedagen.”2

”Om jag råkar på dem skall jag döda dem liksom ´Âd dödades.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så trots att ingen dyrkar och prisar Allâh så mycket som de gör. Till och med följeslagarna såg ned på sig själva i deras närvaro. De tog ju sin kunskap från följeslagarna.

Den som vill sig själv väl och räddas måste ha kunskap om dessa människors metodik, undvika den och inte luras av deras myckna bön, fasta, Qur’ân-läsning och avhållsamhet från det jordiska. Han måste även ha kunskap om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares förhållande till dem och den vägledning och sanna religion som de besatt och överträffade alla andra med samt att han inser att följeslagarna saknade tillgjorda uttalanden och handlingar. Förmodligen kommer han därmed att räddas från dessa vilsna människor.

1at-Tirmidhî (1/257-276).

2al-Bukhârî (12/283) och Muslim (2/746).

3al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).