Du kan inte förstå islam på egen hand utan de lärda

Vissa skolastiker säger att alla är skyldiga att göra Idjtihâd när de hamnar i en situation och att de inte får följa någon imam blint. Den åsikten är svag och fel. Imamerna säger rena motsatsen. De flesta lekmännen klarar inte av att känna till bevisen för alla frågor som de behöver ha kunskap om. Inte ens de flesta som söker kunskap klarar av det.

Allâh (ta´âlâ) har låtit dessa kända Mudjtahidûn ha en sådan kunskap om domarna och demonstrera religionen som Han inte har låtit andra göra. Den som tror att han kan lära sig domarna i Qur’ânen och Sunnah utan att veta vad dessa imamer och deras jämlikar säger har fel.

Om det är ett måste att ha kunskap om enighet och oenighet, så är det även ett måste att ha kunskap om den oliktänkades bevisning från Qur’ânen och Sunnah. Det och liknande kan inte vetas om man inte vet vad Mudjtahidûn säger och Mudjtahidûn av högsta rang är följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum).

Den som tror att han kan följa Qur’ânen och Sunnah utan att rätta sig efter följeslagarna och följa deras väg tillhör Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl. Den som avviker från det som de troende är enade om är vilsen och det finns delade åsikter om han är otrogen.