Du hittar allt hos dem

al-Ikhwân al-Muslimûn varierar från land till land. Vissa är fanatiska anhängare till rättsskolor. Andra är Sûfiyyah. Somliga har Salafiyyahs dogm. Detsamma gäller Djamâ´at-ut-Tablîgh. Det vet jag personligen om båda sekterna.

De som är monoteister och har Salafiyyahs dogm har inte fått den dogmen från gruppen som de associeras med. al-Ikhwân al-Muslimûn har ingen enad dogm som åligger alla medlemmar. Detsamma gäller Djamâ´at-ut-Tablîgh. De har ingenting sådant. Således ser du hur båda sekterna består av alla möjliga dogmer.

Bland al-Ikhwân al-Muslimûn hittar du Ahnâf, Shâfi´iyyah, Mâlikiyyah, Hanâbilah, Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och Sûfiyyah. När al-Ikhwân al-Muslimûn var starka i Egypten fick jag även uppleva att de hade Shî´ah i sin privata sektion i administrationen. De samlar alltså alla muslimer utan att skilja mellan rätt islam och förvrängd islam.

Detsamma gäller Djamâ´at-ut-Tablîgh. De månar bara om att tillrättavisa människor och lära dem fina egenskaper, att inte ljuga och att be i moskéer. Helt visst är de fina handlingar, ingen tycker annorlunda, men du finner hos dem det du finner hos al-Ikhwân al-Muslimûn; Ahnâf, Shâfi´iyyah, Mâlikiyyah, Hanâbilah, Ashâ´irah, Mâturîdiyyah och Sûfiyyah, både måttliga och extrema som exempelvis tror på panenteism. Varför det? Därför att dessa två grupper saknar en vetenskaplig metodik som de kallar människorna till.