Du har lärt dig något och gått miste om mycket

al-Bukhârî sade:

125 – Qays bin Hafs berättade för oss: ´Abdul-Wâhid berättade för oss: al-A´mash Sulaymân berättade för oss, från Ibrâhîm, från ´Alqamah, från ´Abdullâh som sade:

”En dag var jag och gick i al-Madînahs odling tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gick stödd på sin käpp. En grupp judar passerade. Vissa sade: ”Fråga honom om själen.” Andra sade: ”Fråga inte honom så att han inte säger något som ni ogillar.” Några sade: ”Låt oss fråga honom.” En av dem ställde sig upp och sade: ”Abûl-Qâsim! Vad är själen för något?” Han blev tyst och jag tänkte att nu tar han emot uppenbarelse. Jag ställde mig upp. När den hade lämnat honom sade han:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتوا مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

”De frågar dig om själen. Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet – de har bara fått lite kunskap.”1

al-A´mash sade:

”Så läser vi.”

Hadîthen bevisar också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade inte om de dolda frågorna innan uppenbarelse. Han var tyst när han fick frågan om själen. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tyst om något han inte visste, vad skall då vi vara? Vi har mer rätt att vara tysta.

Dessvärre tycker vissa av oss att det är pinsamt att säga att de inte kan svaret när de får en fråga. Följaktligen svarar han på frågan. Om han har rätt, så har han rätt, och om han har fel, så bryr han sig inte. En person som svarar på frågor talar å Allâhs vägnar och förkunnar från Honom. Han för Allâhs talan indirekt. Han kanske till och med för Hans talan direkt när han säger att Allâh har förbjudit det ena, förpliktigat det andra och dylikt.

Så ypperliga Salaf var som fördömde att något förklaras förbjudet eller obligatoriskt utan bevis i Sharî´ah. När Imâm Ahmad (rahimahullâh) – och du vet vilken kunskap han hade – blev frågad om något som inte förklaras förbjudet i Qur’ânen och Sunnah sade han bland annat:

”Jag tycker inte att det skall göras. Jag tycker inte om det. Det är olämpligt.”

Idag ser vi hur nybörjare och gröngölingar uttalar sig om frågor som betraktades bland de svåraste frågorna förr i tiden:

”Det är förbjudet. Qur’ânen och Sunnah säger så. Samstämmigheten och den korrekta analogin säger att det är förbjudet.”

Sedan nämner han alla bevis som han har blandat ihop. Men om du bara granskar frågan så ser du att sakfrågan som han talar om är bara tillåten. Den här personen har intalats av sin hjärna.

Sammanfattningsvis är det obligatoriskt för var och en att veta sin kapacitet och att han bara vet lite. Poeten hade rätt när han sade:

Säg till honom som säger sig veta

du har lärt dig något och gått miste om mycket

117:85