Du har glömt din Guds lag

Hosea 4:1

http://www.bibeln.se/las/2k/hos

https://www.bible.com/bible/1223/HOS.4.SFB15

1Hör Herrens ord, Israels folk!

Herren väcker talan mot landets invånare,

ty ingen trofasthet och ingen kärlek

och ingen kunskap om Gud finns i landet.

2Förbannelser och lögner och dråp

och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig,

blodsdåd följer på blodsdåd.

3Därför sörjer landet,

alla som bor där tynar bort,

också markens djur och himlens fåglar,

och fiskarna i havet dör.

4Men ingen må anklaga,

ingen må förebrå den andre,

det är dig jag anklagar, präst.

5I dag skall du komma på fall

– och om natten skall profeten falla med dig –

och din moder skall jag förgöra.

6Mitt folk skall förgöras för att det saknar kunskap.

Du har förkastat kunskapen,

därför skall jag förkasta dig som min präst.

Du har glömt din Guds lag,

och därför skall jag glömma dina barn.

7Ju fler prästerna har blivit,

desto mer har de syndat mot mig.