Du får inte tiga om innovatören i din stad

Om inte vissa människor trott att du kan något skulle jag aldrig brytt mig om att avvisa en person som du på grund av ditt idiotiska tal och dina fattiga argument. Men jag fruktar att din okunnighet sätter sig i vissa svaga människor som befinner sig i din närvaro. Därför vill jag klargöra för dem hur enögt ditt tal är och hur svaga argument du har så att de aktar sig för sådana åsikter som härrör från dig. Jag har avslöjat dig och om jag hade tagit upp alla bevis mot dig skulle boken blivit för stor. Dock vill jag nöja mig med lite som tyder på mycket. Om du inte hade börjat med detta och spridit Bishr al-Marîsîs (som avviker från Allâhs (ta´âlâ) tawhîd, förnekar Hans egenskaper och ljuger om Honom) ord, så hade jag inte brytt mig om det eller dess like. Ty det är inte tillåtet för en muslim som besitter någon form av klargörande eller bevis och befinner sig i en stad däri al-Marîsîs ord inom Tawhîd sprids utan att fördöma det.