Du behöver inte se eller höra en person för att veta att han är en innovatör

De lärda har sagt uttryckligt att en person kritiseras utmed det man hör från honom, ser från honom eller är allmänt känt om honom. Jag känner inte till att det finns delade åsikter om det.

Dagens muslimer vittnar om att människor som ´Umar bin ´Abdil-´Azîz och al-Hasan al-Basrî var fromma och religiösa. Det enda sättet de vet det är att det är allmänt känt.

Likaså vittnar de om att människor som al-Hadjdjâdj bin Yûsuf, al-Mukhtâr bin Abî ´Ubayd ath-Thaqafî, ´Amr bin ´Ubayd al-Mu´tazilî och Ghaylân al-Qadarî var Ahl-ul-Bid´a och orättvisa. Det enda sättet de vet det är att det är allmänt känt.