Du behöver inte Sayyid Qutbs böcker

Fråga: Böcker som [Sayyid Qutbs] ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”, ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och [Abû Hâmid al-Ghazâlîs] ”Ihyâ’ ´Ulûm-id-Dîn” består både av gott och ont. Får jag citera det goda från dessa böcker om jag vill tillrättavisa eller skriva något?

Svar: Allâh har gett dig tillräckligt så att du inte behöver dessa böcker. Salafs böcker finns. De lärdas och imamernas böcker finns. Hänvisa till dem och undvik böcker som har kritiserats och observerats. Låt dem vara. Det goda som finns i dem finns redan i de pålitliga och kända böckerna. Vad gäller det onda som finns i dem, skonas du från det.