Du behöver inte be

Abûl-Faradj bin al-Djawzî berättade att en man sade till Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl:

Jag doppar mig flera gånger i vatten och fortsätter tvivla på om jag har badat eller inte. Vad säger du om det?” Han sade: ”Gå. Du behöver inte be.” Mannen sade: ”Varför inte det?” Ibn ´Aqîl sade: ”Därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Pennan är upplyft från tre personer; den sovande tills han vaknar, den galne tills han återfår sitt sinne och barnet tills det blir könsmoget.”1

Den som doppar sig flera gånger i vatten och fortsätter tvivla på om han har badat eller inte är galen.”

Måhända leder hans tvångstankar honom till att han mister samlingsbönen. Måhända går tiden ut eftersom hans tvångstankar sysselsätter honom med hans avsikt varpå han mister Takbîrat-ul-Ihrâm. Måhända mister han en och annan Rak´ah.

1 Abû Dâwûd (4405) och Ahmad (1362). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2/5).