Du är Jag och Jag är Du

Det sägs att an-Nûrî var mycket fäst vid vetarens egenskapers upplösning. Enligt panenteisterna är det vetarens prioritering. De förespråkar en allomfattande upplösning och säger att existensen består enkom av Allâh. De konkretiserar att Allâh är enad med Sin skapelse; Du är Jag och Jag är Du. De sjunger:

Jag njuter när min hand stryker min kropp

för Jag är egentligen ingen annan än ni

Vi ber Allâh skydda oss mot villfarelse.