Du är inte Ibn Taymiyyah

Fråga: Hur skall vi kombinera varningarna för skolastikens och logikens bevisning och Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) avvisningar av hans samtida med hjälp av logik och skolastik?

Svar: Allâh försåg Shaykh-ul-Islâm med ett stark begrepp, en stark kunskap och en stark tro. Allâh utmärkte honom med det. Du är bara en stackare. Du har inte kommit dit än. Ge dig inte in i skolastiken så att du börjar tycka om det. Shaykhen läste inte det för att han ville. Han läste det för att avvisa skolastikerna via deras egna ord och regler. Därav krossade han dem.