Du är i princip ren

Fråga: Jag lider av ovissheten om min försats. När jag får lustfyllda tankar vet jag inte om jag har fått försats eller inte. Finns det någon regel om dess utsöndring?

Svar: Ja. Det finns en nyttig regel för det i Qur’ânen och Sunnah. Om du tvivlar huruvida flatulens, urin, försats eller någon annan tvagningsbrytande faktor har kommit ut från dig, så är du i princip ren. Beviset för det är att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) berättade för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hur de kände något i magen utan att veta om något har kommit ut från dem eller inte. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”1

Det vill säga förrän han är övertygad. Det är alltså högt i tak i frågan. Dock finns det människor som är överrumplade av tvångstankar. Så fort han börjar tvivla tittar han exempelvis på ollonet. Det finns inget behov av det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inte att man skall försäkra sig och se efter i samband med tvivel. Han sade:

”Han skall inte gå förrän han hör ett ljud eller känner en lukt.”

Det betyder att vi inte skall forska. I och med att det handlar om tvivel så skall vi inte forska och se efter. Vi skall ignorera det och nonchalera det. I grund och botten är tillståndet rent.

Det finns människor som tvivlar om anus. De känner en fukt och vet inte om fukten är svett eller en utsöndring. Vad säger vi här? Är fukten i princip ett rent svett eller en orenhet? Den är i princip ren. Alltså ser vi fukten som svett och i synnerhet om du upplever det när det är varmt och inte när det är kallt. Det är klart bevis för att fukten är svett och allt är i princip rent och lov och pris tillkommer Allâh.

1al-Bukhârî (137).