Dryckförsäljning under dagtid i Ramadhân

Fråga: Vad är domen för att sälja drycker under dagtid i Ramadhân?

Svar: Om försäljningen hjälper människorna att dricka under fastans gång är det inte tillåtet. Det är ett samarbete om synd och fiendskap. Och om han säljer till resande, sjuklingar, folk med Sharî´ah-baserade ursäkter eller fastande som förbereder sig för Iftâr är det tillåtet.