Drömtydning och exorcism som levebröd

Fråga: Får en drömtydare ta betalt för sin drömtydning och låta den vara hans levebröd?

Svar: Det var ingen känd praxis hos Salaf eller de lärda. Det var inte känt hos dem. Drömtydning är endast ett antagande. Den kan vara rätt och fel. Skall du ta betalt för något du inte vet är sant eller inte? Det är inte korrekt. Du har ingen rätt att öppna en butik till det. Du har ingen rätt att tjäna pengar på drömtydning. Ty det rör sig endast om ett antagande. Den kan vara rätt och fel. Det händer ofta att den är fel. Hur skall du ta betalt för den?

Vad exorcism beträffar, så är det okej. Det finns bevis för det. Men även här skall det inte röra sig om ett arbete och levebröd. Salaf gjorde inte så.