Drömtydning – en viktig kunskap

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, s. 407

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

”I deras berättelser ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd.”1

Till de lärdomarna hör att berättelsen utgör en grund för drömtydning. Den påvisar att drömtydning är en viktig kunskap som Allâh ger till den Han vill av Sina slavar. Därtill bygger drömtydning oftast på motsvarigheter och liknelser i relation till namn och egenskaper.

112:111