Drömmen på fågelns ben

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) berättade att Yûsuf (´alayhis-salâm) sade:

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

”Kamrater i fångenskapen! En av er båda skall skänka vin åt sin herre, men den andre skall korsfästas och fåglarna skall hacka i sig [vad som är ätbart] av hans huvud.”1

Det gällde personen som drömde att han pressade vin. Han pekade dock inte ut honom för att han inte skulle bli ledsen. Därför mörklade han och sade:

وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ

”… men den andre skall korsfästas och fåglarna skall hacka i sig [vad som är ätbart] av hans huvud.”

Det gällde personen som drömde att han bar bröd på huvudet. Därefter berättade han för dem att det oundvikligt kommer att inträffa. Ty en dröm är på en fågels ben så länge den inte tyds. Så fort den tyds infaller den. ath-Thawrî berättade från ´Amârah bin al-Qa´qâ´, från Ibrâhîm, från ´Abdullâh som sade:

”När han hade tolkat drömmarna för dem sade de: ”Vi drömde ingenting.” Då sade han:

قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

”I detta som ni begärde att jag skulle förklara, har den oåterkalleliga domen fallit.”2

Samma sak rapporterade Muhammad bin Fudhayl, från ´Amârah, från Ibrâhîm, från ´Alqamah, från Ibn Mas´ûd. Samma förklaring har Mudjâhid, ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam och andra.

Sammanfattningsvis betyder det att en dålig dröm som blir tydd kommer tvivelsutan att infalla och Allâh (ta´âlâ) vet bättre. Det finns en ädel hadîth kring det som rapporteras av Imâm Ahmad, från Mu´âwiyah bin Haydah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”En dröm är på en fågels ben så länge den inte tyds. Så fort den tyds infaller den.”

112:41

212:41