Drömmar om profeten

Muslim sade:

2266 – Abûr-Rabî´ Sulaymân bin Dâwûd al-´Atakî berättade för oss: Hammâd (bin Zayd) berättade för oss: Ayyûb och Hishâm berättade för oss, från Muhammad, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som drömmer om mig ska se mig i vaket tillstånd. Ty Satan tar inte min skepnad.”

Följande åsikter har sagts om detta:

1 – Det vill säga under hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid. Den som drömde om honom innan utvandringen till honom skulle begåvas med utvandring och beskådning av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i vaket tillstånd.

2 – Det vill säga i nästa liv. Hela hans samfund ska se honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i nästa liv, oavsett om de såg honom i jordelivet eller inte.

3 – Det vill säga en speciell beskådning i nästa liv i den bemärkelsen att han får vara nära honom, erhålla hans medling och dylikt – och Allâh vet bättre.