Drifting är idioti

Fråga: I vårt land har det blivit vanligt med ungdomar som månar om drifting1, höga hastigheter, körning uppför sanddynor2 och att besvära muslimerna. Det sker ofta dödsolyckor. Anses det vara självmord? Vilken roll spelar föräldrarna som låter ungdomarna köra bilarna?

Svar: Det är inget självmord. Självmord är att personen avser döda sig själv, något dessa inte gör. Det är däremot idiotiskt och fel. Jag råder förmyndarna att frukta Allâh (´azza wa djall) och inte låta barnen skada sig själva fysiskt eller ekonomiskt eller någon annan. De bör vara försiktiga så att de inte förlorar denna lycksalighet. Lycksaligheten som inte tas emot tacksamt försvinner. Må Allâh låta oss och er tacka Honom för Hans gåvor och dyrka Honom väl.