Drickning ur sprucket glas

Abû Dâwûd sade:

1538 – Ahmad bin Sâlih berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Qurrah bin ´Abdir-Rahmân underrättade mig, från Ibn Shihâb, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Abû Sa´îd al-Khudrî som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att man dricker från bägarens spricka och att man blåser i drycken.”1

Han förmenade det för att man inte ska spilla på ansiktet och kläderna. På grund av sprickan rinner inte vattnet normalt som det vanligtvis gör från en hel bägare.

En annan teori är att Satan sitter där. I så fall kan hadîthen betyda att platsen är smutsig då den inte tvättas ordentligt. Med andra ord har bägaren brukats smutsigt, vilket är Satans verk. Också är det Satans verk att man dricker och får drycken på sig – och Allâh vet bättre.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (387).