Dricker sprit en fjärde gång

Ibn Mâdjah sade:

3377 – ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm ad-Dimashqî underrättade oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss: al-Awzâ´î berättade för oss, från Rabî´ah bin Yazîd, från Ibn-ud-Daylamî, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker sprit och berusas får sin bön avslagen i fyrtio dagar. Om han dör, hamnar han i Elden, och om han ångrar sig, förlåter Allâh honom. Om han återigen dricker och berusas får han sin bön avslagen i fyrtio dagar. Om han dör, hamnar han i Elden, och om han ångrar sig, förlåter Allâh honom. Om han återigen dricker och berusas får han sin bön avslagen i fyrtio dagar. Om han dör, hamnar han i Elden, och om han ångrar sig, förlåter Allâh honom. Om han återgår igen åligger det Allâh att begjuta honom med galenskapens sörja.” De sade: ”Vad är galenskapens sörja?” Han sade: ”Varet från Eldens invånare.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… fyrtio dagar.”

as-Suyûtî nämnde i sina fotnoter till at-Tirmidhî:

Det sägs att orsaken är att spriten förblir i hans ådror och kropp i fyrtio dagar.”

Det sade Ibn-ul-Qayyim. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… galenskapens sörja.”

as-Suyûtî sade:

Den angriper handlingar, kroppar och förstånd.”

Tillsynes accepteras inte hans ånger denna gång, vilket har rapporterats konkret. Hadîthen är oklar förutom om den åsyftar att han inte vägleds till ånger denna gång till skillnad från de föregående gångerna.