Drickande fruar och otyglade döttrar

Jesus Syraks vishet 26:5

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

5Tre ting fyller mig med fruktan,

och ett fjärde målar skräck i mitt ansikte:

skvaller i staden, en folkhop som samlas

och en falsk anklagelse – allt detta är värre än döden.

6Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände

och sårande ord som alla drabbas av.

7En elak hustru är som ett vrenskande oxspann,

att ha en sådan är som att hålla i en skorpion.

8En kvinna som dricker vållar stor förargelse,

hon visar öppet sin skamlöshet.

9En kvinnas lösaktighet visar sig

i utmanande blickar och ögonkast.

10Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars utnyttjar hon din släpphänthet.

11Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,

och bli inte förvånad om hon trotsar dig.

12Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun

av det vatten han först får tag på,

så sätter hon sig på första bästa stake

och öppnar sitt koger för pilen.