Drick från de rena källorna och undvik ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och hans anhängare

Fråga: Vissa säger att man måste ta kunskap från de lärda som följer metodiken benämnd Salafiyyah ´Ilmiyyah. Är det rekommenderat att ta kunskap från dem?

Svar: Om personen följer Salafs metodik och inte besitter någon villfarelse och kallar till Salafs metodik, är det obligatoriskt att ta kunskap från honom. Kunskap skall dock inte tas från dem som följer falskheten. Salaf brukade säga:

”Denna kunskap är religion. Titta därför vem ni tar er religion ifrån.”

Om en person talade bad de honom nämna hans män. Om han nämnde Ahl-ul-Bid´a, tog de inget från honom. Om han nämnde Ahl-us-Sunnah, tog de kunskap från honom. Allâhs religion tas inte emot från människorna som följer falskheten. Ty de bluffar och blandar falskheten med sanningen för att nå ut med sin falskhet.

Studenten skall vara noga med källorna till hans religion så att han dricker från de rena källorna från Salafiyyahs böcker och de uppriktiga och sanningsenliga människorna som lär ut dessa böcker och ivrigt sprider Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och hans sanna metodik och vägleder människor och räddar dem från villfarelsen och de destruktiva vägarna.

Fråga: Frågeställaren syftar på anhängarna till ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och hans jämlikar när han nämner Salafiyyah ´Ilmiyyah.

Svar: Dessa människor kallar villfarelsen för kunskap och Khalafiyyah för Salafiyyah. Allâh har avslöjat dem. De skall undvikas. De är farligare än andra. De namnger saker och ting för deras motsatser. Dessa så kallade Salafiyyah ´Ilmiyyah bekämpar de riktiga Salafiyyah ´Ilmiyyah. De bekämpar den sanna Salafiyyah och Salafiyyûn. Det är allmänt känt att de är vilsna. De skall således undvikas.