Dreglande barn på axlarna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (40)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Abû Bakr bar en dreglande al-Hasan på sina axlar.”1

Den förste kalifen Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) bar al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum) på axlarna. al-Hasan var ett litet barn och han dreglade på Abû Bakr. Ty saliv är ren. Det bevisar ödmjukhet, vänligt bemötande av barn och fin karaktär.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/117).