Drar tillbaka bedjare från framförliggande rad

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: Vad är domen för att dra tillbaka en bedjare från en framförliggande rad för att denne ska stå i samma rad som en?

Svar: Enligt den mest korrekta är det inte tillåtet. Försök att gå in i raden. Annars får du vänta tills att någon ställer sig bredvid dig.