Dränk och plundra Ahl-us-Sunnah så att ingen ser

al-Kulaynî rapporterade:

Alla människor frånsett våra anhängare är horbarn.”1

Till följd därav tillåter de mord på och plundring av Ahl-us-Sunnah. Dâwûd bin Farqad sade:

Jag frågad Abû ´Abdillâh om en hatare (الناصب) varpå han svarade: ”Hans liv är lovligt att tagas, men jag fruktar för dig. Om du kan välta ett stenblock över honom eller dränka honom så att ingen ser dig, så får du göra det.”2

Imâm al-Khumaynî kommenterade och sade:

”Om du kan ta hans pengar så får du göra det och skicka en femtedel till oss.”

1ar-Rawdhah (8/135).

2Bihâr-ul-Anwâr (27/231).