Dra lärdom av Somalia

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 59-60

Om ledaren skulle vara orättvis och synda öppet, måste vi behandla det problemet och råda honom hemligt. Vänligt och mjukt ska vi be honom frukta Allâh och intala honom att han en dag ska dö och avlönas för allt han har gjort i jordelivet. Rådet ska som sagt ske hemligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för uppror och sade:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”1

Ty uppror mot ledarna resulterar med ett än värre tillstånd än det som råder med makthavaren; säkerheten rubbas, blod spills, folk ärekränks, vägar skärs av och annat. Det bröd som vi så enkelt äter idag är något vissa människor bara kan drömma om. De kan inte ens så på grund av alla krig som rasar i deras länder. Titta bara på Somalia vars befolkning numera lever skingrad över hela världen! De kan inte bo kvar i sitt land som de en gång brukade odla och livnära sig på. De var oberoende av andra och brukade till och med exportera frukter, däribland bananer. Vi glömmer inte att de brukade exportera bananer till oss. Vad hände efter kriget? Det bevisar att osäkerhet är en mycket allvarlig sak vars följder är fruktansvära. Frukta Allâh och vet att allt gott ligger i att lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att allt ont ligger i att trotsa Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (1847).