Dra lärdom av Khawâridjs svarta hjärtan

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom bytet.”

Kan ni klargöra deras egenskaper och hur de tränger ut?

Svar: De där är Khawâridj. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss att de dyrkar och att följeslagarna skulle se ned på sina böner och läsningar jämfört med deras böner och läsningar. Dock går deras handlingar inte igenom deras strupar. Det vill säga, de når inte hjärtat. De tränger ut genom islam liksom pilen tränger igenom ett byte. När en pil träffar ett byte tränger den snabbt igenom det och går ut på andra sidan. Så gör även de; de går igenom islam lika snabbt som pilen tränger igenom bytet. Därefter går de ut ur den. Därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de bekrigas. Ty även om de tar religionen för allvarligt, så tränger de igenom den. Om du hade kunnat se deras hjärtan skulle du se hur svarta och döva de är. Inget gott når fram till dem. Deras tro är bara ytlig. Det är faktiskt något som vi även måste rannsaka oss själva för. Vissa av oss hatar synder, varnar för dem, fördömer dem och förtalar dem alltmedan tron inte har nått hans hjärta. Hans dyrkan är slarvig. Hans hjärta är inte närvarande under bönen. Han ångrar sig inte inför sin Herre. Han anser inte att hans synder är syndiga. Det är typiskt Khawâridj. Därför sade vissa bland Salaf:

”Den som säger att människorna är förgjorda är själv mest förgjord och den som säger att människorna är vilsna är själv vilsnast.”

De menar att den som bryr sig om andras brister istället för sina egna besitter en av Khawâridjs egenskaper. Khawâridj fördömer människorna, behandlar dem för hårt och gör Takfîr på den store syndaren – de själva är dock mer otrogna än vad han är! Ty deras tro har än inte nått deras hjärtan. Deras fördömande är bara ytligt. Den här frågan är allvarlig, allvarlig, allvarlig. Människan måste behandla sig själv mot den så att hon inte råkar ut för den ondskan.

Dessa människor kommer inte alls att leva mot slutet av tiden. Visserligen var det mot slutet av tiden sett till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid, men de har varit. De har funnits alltsedan de renläriga kalifernas tid. Vissa levde till och med på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, men de var inte våldsamma. I samband med att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dömde till az-Zubayr bin al-´Awâms fördel sade en man att han dömde så bara för att de är kusiner. Det var ju en sorts uppror. Det var det också när en annan sade i samband med att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördelade krigsbyten:

”Var rättvist!”

och:

”Den här fördelningen var inte för Allâhs sak!”

Fråga: Med andra ord rättar de sig efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Svar: Ytligt. De rättar sig efter honom ytligt. Men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju:

”Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar.”

Fråga: Hur kan vi döma dem då? Hur känner vi igen dem?

Svar: Här måste man vara passiv. Deras kännetecken har ju rapporterats. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har nämnt deras kännetecken. Ett av dem utspelades på ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) tid i samband med mannen som hade en hand som påminde om ett bröst, det fanns bland Mu´âwiyahs män och så vidare. Vi kan inte säga att dagens människor är Khawâridj förrän vi känner deras ideologi. Om vi ser att de har Khawâridjs ideologi kan vi säga att de tillhör dem. Ett kännetecken är att de tillåter uppror mot muslimska ledare. Det är Khawâridjs ideologi. Vi vet att de tar religionen för allvarligt samtidigt som den inte går igenom deras strupar. Deras hjärtan är tomma på tro.