Dra lärdom av demonstrationerna

Fråga: Det manas mycket till demonstrationer i dagens läge. Trots att vi känner till styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’s beslut finns det en särskild propaganda bland studenterna vid universiteten som manar till dessa demonstrationer och strejker. Vi hoppas på ert råd.

Svar: Ni är studenter. Det är obligatoriskt att ni varnar för dessa demonstrationer och förklarar för människorna hur skadliga de egentligen är. Vad har dagens demonstrationer medfört i era grannländer? De har bara medfört blodgjutning, ödeläggning av länder och människoflykter. Detta är demonstrationernas frukter.