Dra inte barnet i örat

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag gick upp och gjorde precis som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter gick jag och ställde mig till höger om honom varpå han lade sin högra hand på mitt huvud och vred på mitt högra öra.”1

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att vrida på örat förutsatt att det inte skadar personen vars öra vrids. Att vrida på någons öra är inte detsamma som att dra i det. Naturligtvis skadas den som blir dragen i örat. Vissa människor drar barnen i öronen. Det är fel. Det finns risk att en ven slits av utan att barnet märker det.

1al-Bukhârî (183).