Dra inga växlar mellan dyrkan

Fråga: Är det möjligt att jämföra skäliga böner under föraktfulla tider med fastan så att vissa förbjudna dagar blir tillåtna att fasta?

Svar: Jag tror inte en lärd har en sådan åsikt. Exempel på det är att ´Îd infaller en måndag. Att fasta en måndag är ett föreskrivet skäl. Vem säger att måndagsfastan väger tyngre än förbudet i att fasta ´Îd-dagen? Ingen. Det är just detta som är betydelsen av att de olika typerna av dyrkan inte skall jämföras med varandra.