Döttrarnas summerade smycken för allmosa

Fråga: Varje dotter har smycken där ingendera har tillräckligt mycket för att vara ålagd att betala allmosa på sina respektive. Skall deras smycken summeras varefter allmosa betalas på dem?

Svar: Nej. Var och en äger sin summa smycken och var och en betraktar enkom sig själv. På så sätt betalas ingen allmosa på deras smycken.