Dottern ärver hälften

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 295

1410 – Jag hörde Ahmad bli frågad om arvlåtaren som lämnar efter sig en maka, en dotter, en moder, en helbroder och två helsystrar. Han svarade:

”Av 24 får dottern 12, makan 3 och modern 4. Resten går till syskonen där mannen får dubbelt så mycket som kvinnan.”