Dottern, Ahmad Shâkir och as-Sâbûnî

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/م)

Sammanfattningsvis har jag talat ingående om Shaykh as-Sâbûnî bland dagens oliktänkare. Ty en sådan man utgör ett bra exempel på dagens majoritet som inte kan denna vetenskap väl – han vet inte ens hur man citerar. Därtill har han gått om dem med sina inbillningar och lögner. Han och hans jämlikar är helt betydelselösa i denna ädla kunskap.

Det betyder emellertid inte att jag inte erkänner att det finns folk idag som verkligen besitter en förträfflighet i denna vetenskap, och vilkas granskningar och kommentarer vi gagnas och nyttas mycket av, däribland Shaykh Ahmad Shâkir (rahimahullâh) och andra förträffliga män.

Slutligen måste jag tacka alla som har hjälpt mig med att renskriva denna volym, ta den till boktryckeriet, korrekturläsa den och ordna dess index. Till dem hör framför allt min dotter Umm ´Abdillâh Unaysah. Må Allâh belöna henne väl och välsigna henne, hennes make och hennes avkomma. Hon har hjälpt mig mycket med att korrekturläsa den och ordna dess index och på så sätt sparat väldigt mycket av min tid och min ork.