Dotter tvingades ta moderns pengar utan hennes kännedom

Fråga: Min moder får socialförsäkring. Vi ett tillfälle blev jag tvungen att ta 100 kr från henne med avsikten att lämna tillbaka dem, vilket jag också gjorde utan hennes kännedom. Är jag ålagd något nu?

Svar: Så länge du har lämnat tillbaka dem, är du inte ålagd något om Allâh vill. Däremot hade det varit lämpligt att be henne först om lov.