Dotter som lockbete och förhudar som brudgåva

19När nu tiden var inne för David att få Sauls dotter Merav till hustru, blev hon i stället bortgift med Adriel från Mechola. 20Men Sauls dotter Mikal blev kär i David, och då man berättade det för Saul tyckte han att det var bra. 21Han tänkte: ”Jag ger honom Mikal: hon skall bli ett lockbete som gör honom till ett lätt byte för filisteerna.” Därför erbjöd han nu för andra gången David att bli hans måg. 22Han befallde sina närmaste män att i förtroende säga till David: ”Du står högt i gunst hos kungen, och vi tycker alla om dig. Du skall bli hans måg!” 23När Sauls män anförtrodde David detta svarade han: ”Tror ni det är så lätt att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man.” 24De berättade för Saul vad David hade sagt, 25och Saul sade: ”Hälsa David att den enda brudgåva kungen begär är förhudarna från 100 filisteer som en hämnd på sina fiender.” Saul räknade med att filisteerna skulle döda David. 26Sauls män framförde hälsningen till David. Han tyckte att det var bra att få bli kungens måg på sådana villkor. Innan tiden var gången 27drog han ut med sina män. Han slog ihjäl 200 filisteer och tog med sig deras förhudar och lämnade dem allesammans åt kungen för att få bli hans måg. Då gav Saul honom sin dotter Mikal till hustru.