Dotter från hordom är ingen dotter

Meningsskiljaktigheten i sakfrågan är känd. Den övervägande åsikten sett till bevisen är att otukt inte helgar det lovliga. Med andra ord är hans dotter från hordom inte hans äkta dotter. De lärda är enade om att hon inte omfattas av Hans (ta´âlâ) ord:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

”Allâh föreskriver följande för era barn: Sonens [lott] är lika med två döttrars lott.”1

Samstämmighet om att hon varken ärver eller berörs av arvsverserna är ett konkret bevis för att hon är främmande för honom och inte hans äkta dotter. Dock tycker jag inte att han skall gifta sig med henne under några som helst omständigheter på grund av följande orsaker:

1 – Hon är skapad via hans säd. Det får hennes utseende att påminna om hans äkta dotters utseende. Den stora liknelsen skall avskräcka honom från att gifta sig med henne.

2 – Han skall inte njuta av något som har uppstått via synd mot Skaparen (djalla wa ´alâ). En av ångerns pelare är ju skuldkänsla. Således går det inte ihop att njuta av någonting som härrör från själva synden.

14:11