Dött foster påträffat i slaktad moders mage

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/6)

Allâh (´azza wa djall) sade:

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

”Tillåten föda för er är alla växtätande djur utom det som skall meddelas er.”1

al-Hasan och Qatâdah sade:

”Det vill säga all boskap; kameler, kor och får. Allâh ville härmed förlova djur som hedningarna förbjudit för sig själva under den förislamiska tiden.”

Abû Dhibyân berättade att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det vill säga fostren i boskapen.”

Samma sak ansåg ash-Sha´bî som sade:

”Det vill säga fostren som finns i sina slaktade mödrar.”

Enligt majoriteten är fostret också lovligt. Abû Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud! Det kan hända att vi hittar foster i slaktade kameler, kor och tackor. Ska vi kasta dem eller äta dem?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Ät om ni vill. Deras mödrars slakt är deras slakt.”2

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fostrets slakt är dess moders slakt.”3

Vissa krävde att fostret åtminstone fått hår för att det ska vara lovligt. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det som finns i magen slaktas när det som har burit på det i magen slaktas, förutsatt att dess gestalt är fulländad och hårbeklädd.”

Samma sak sade Sa´îd bin al-Musayyab.

Enligt Abû Hanîfah (radhiya Allâhu ´anh) är fostret inte lovligt om det påträffas dött efter dess moders slakt.

15:1

2Abû Dâwûd (2827). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2827).

3Abû Dâwûd (2828). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2828).