Dör under vallfärd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/748)

1005 – Jag frågade min fader om en man som dör under vallfärdens gång innan han hinner göra alla moment. Han svarade:

Det är harmlöst ifall någon vikarierar för honom och gör resten1.”

1Ibn Qudâmah sade:

“Om en person går in i Ihrâm för att vallfärda och dör, är det korrekt att vikariera för honom och göra hans resterande handlingar, oavsett om vikarien har inträtt i Ihrâm för sig själv eller för någon annan. Så sade Ahmad.” (al-Mughnî (3/224))