Dör innan allmosa betalas

Fråga: En person hinner dö innan han betalar sin allmosa. Renas hans samvete om hans barn betalar den?

Svar: Om han lämnar efter sig arv, betalas allmosan från arvet. Ty det är hans skuld. Det första som betalas efter en persons död är hans skuld. Skuld betalas innan utdelning av arv och testamente. Den första skyldigheten förknippad med den dödes kvarlevor efter begravningsprocessen är återbetalning av skuld. Skuld är en mycket viktig sak. Och om han inte lämnar efter sig något arv och de vill rena hans samvete, så är det bara bra ändock han inte skulle vara släkt med dem.