Donerar sin kropp efter döden

Fråga: Får en person donera sin kropp efter att ha dött?

Svar: Den är inte hans. Hans kropp tillhör inte honom. Allâh har inte låtit honom göra det. Den är Allâhs (djalla wa ´alâ) egendom och inte hans.