Bröllopets dom

Bröllop är rekommenderat. Det är obligatoriskt att besvara inbjudan om den muslimske inbjudaren särskiljer gästen den första dagen. Om han då skulle göra en allmän bjudning och säga ”Människor! Kom, ni är bjudna!” eller en bjudning efter den första dagen eller att det är en Dhimmî som står för bjudningen, är det inte obligatoriskt att besvara den.

Vad gäller alla andra bjudningar, så är de endast rekommenderade att besvaras och inte obligatoriska.

Om man kommer till bjudningen och fastar en obligatorisk fasta, skall han inte bryta den. Om fastan inte är obligatorisk eller om han inte fastar, rekommenderas han att äta. Han kan också be för värden och gå därifrån.

Om man blir bjuden av två personer, besvarar man den förste. Om de bjuder samtidigt, besvarar han den mest religiöse och därefter den närmste grannen.

Om man vet att det finns något förbjudet på bröllopet, som musik och sprit, och han förmår att fördöma det, skall han närvara och fördöma. Klarar han inte av det, skall han inte närvara. Om han närvarar och bevittnar det förbjudna, avlägsnar han det och sitter kvar. Klarar han inte av det, skall han bege sig iväg. Om han vet att det finns förbjudna saker och ting på bröllopet utan att se dem eller höra dem, får han sitta kvar. Om han ser väggbeklädnad med bilder på levande varelser, får han endast sitta där om han avlägsnar bilderna. Om bilderna är på mattor eller kuddar, är ingen skada skedd1. Är det tillåtet med väggbeklädnad utan bilder eller med bilder utan levande skapelser på? Ahmad har två åsikter i frågan2.

Det är inte tillåtet att äta utan tillstånd. Däremot är en inbjudan ett tillstånd.

Att kasta omkring mat, mynt och kläder och att ta upp det är föraktfullt. Ahmad har en annan åsikt som säger att det inte är föraktfullt. Den som får det omnämnda på sig, får behålla det.

Det är rekommenderat att tillkännage giftermålet och spela tamburin.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:
”Detta beror på att bilden i detta fall nedvärderas.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (3/100))

2 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh sade:

”Rättsskolans korrekta åsikt är att det är föraktfullt… Den andra åsikten säger att det är förbjudet.” (Ibid.)