Domen för växeln efter en betald vallfärd

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 503-504

 

Fråga: Om en person vallfärdar för en annan person på dennes bekostnad och det blir pengar över – får han då behålla dessa pengar själv?

Svar: Om han tar betalt för att vallfärda och det blir pengar över, åläggs han inte att ge tillbaka dem till personen som betalade honom. Det enda undantaget är om han betalar honom och säger: ”Vallfärda och ta från dessa pengar.” i stället för att säga: ”Vallfärda med dessa pengar.”

Om han säger: ”Vallfärda och ta från dessa pengar.” och det blir pengar över, åläggs han att lämna tillbaka dem till ägaren som i sin tur antingen ger dem till honom eller också tar tillbaka dem. Men om han skulle säga: ”Vallfärda med dessa pengar.”, åläggs han inte att ge tillbaka dem.

Det enda undantaget är om personen som betalar honom är okunnig om vallfärden och tror att den är ytterst kostsam och till följd därav ger honom en stor summa pengar. I detta fall är det obligatoriskt att förklara för honom att vallfärden kostade honom mycket mindre än vad han hade betalat. Om han då ger honom dessa pengar, så är ingen skada skedd.