Domen för vardaglig kamning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Står profetens (sallâ Allâhu wa sallam) förmenelse mot vardaglig kamning för förbud eller föraktfullhet?

Svar: För förbud.