Domen för tuppkött

Fråga: Är det tillåtet eller förbjudet att slakta en vit tupp med tanke på att den förklarar Allâh vara fri från brister när den galer?

Svar: Tuppen, vit som färgad, hör till djuren som Allâh (´azza wa djall) har tillåtit. Det är tillåtet att slakta den. Det finns inga problem med det. Att den förklarar Allâh vara fri från brister när den galer är intet specifikt för den:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

”De sju himlarna förklarar Honom vara fri från brister liksom jorden och allt det som de rymmer; ja, ingenting finns som inte förklarar Honom vara fri från brister. Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång.”1

Den som hör tuppen gala skall be Allâh om Hans favörer, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Ty den har sett en ängel. Om du hör tuppen, oavsett färg, gala är det föreskrivet att du ber Allâh om Hans favörer.

117:44